O PROJEKCIE

Home>O projekcie>Organizator
Czy wiesz, że:"Jazda za grosze...." kwartalnik o autogazie pojawił się na rynku w 1998 roku. Od samego początku gazetę tworzyli ludzie silnie związani z branżą i kształtujący rynek autogazu w Polsce.  

Organizator

Organizatorem i pomysłodawcą projektu E-GIFT jest Grupa ELPIGAZ -  wiodący producent instalacji gazowych, zbiorników LPG i ciśnieniowych do samochodów oraz sprężarek powietrza oraz wydawca kwartalnika o autogazie "Jazda za grosze...".  Siedzibą firmy jest Gdańsk, gdzie odbywa się produkcja elementów instalacji gazowych i przygotowywanie technologii adaptacji pojazdów na gaz, natomiast produkcja zbiorników LPG oraz powietrza i sprężarek jest realizowana w Zakładzie Produkcji Zbiorników Polmocon w Gorlicach.

 

"Jazda za grosze..." -  to kwartalnik o autogazie, wydawany od 1998 roku. Głównym celem pisma od lat jest propagowanie wiedzy na temat korzyści z zastosowania paliw gazowych w samochodach osobowych dla zapewnienia wzrostu świadomości ekologicznej i ekonomicznej wśród konsumentów LPG i CNG, dbanie o pozytywny wizerunek krajowego rynku autogazu, tworzenie ogólnopolskiej platformy do dyskusji na tematy związane z paliwami gazowymi.

 

Od lat na łamach pisma redakcja poświęca wiele miejsca ekologicznemu aspektowi korzystania z LPG. Zainspirowana postanowieniami protokołu w Kyoto postanowiła wprowadzić długoterminowe działania. Ich celem jest w dalszym ciągu uświadamianie  korzyści ekologicznych z użytkowania paliw gazowych (min. mniejsza emisja CO2), ale także doprowadzenie do spotkania grup zainteresowanych działaniami ekologiczno-ekonomicznymi, które mają na uwadze:

 

  • przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez redukcję emisji CO2 w działaniach operacyjnych każdego uczestniczącego podmiotu,
  • podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, 
  • promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.