O PROJEKCIE

Home>O projekcie>Patronaty

Patronaty

PATRONAT HONOROWY nad II edycją E-GIFT objęli:

 

Patronat honorowy nad cyklem konferencji E-GIFT 2010 /"LPG - z myślą o środowisku i z korzyścią dla biznesu"/ objął Pan Bernard Błaszczyk - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska.

 

Patronat Ministerstwa Środowiska jest wyróżnieniem honorowym, obejmuje przedsięwzięcia o szczególnym znaczeniu dla promocji zagadnień ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

 

Minister Błaszczyk bezpośrednio nadzoruje prace Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery, Departamentu Gospodarki Odpadami oraz Departamentu Instrumentów Środowiskowych, jak również - w imieniu

Ministra Środowiska - sprawuje nadzór nad działalnością Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji oraz Instytutu Ochrony Środowiska. W zakresie jego kompetencji znajdują się wszelkie sprawy związane z emisjami oraz pakietem energetyczno-klimatycznym. Jest autorem i współautorem wielu publikacji i artykułów z dziedziny gospodarki odpadami, ochrony powietrza oraz instrumentów środowiskowych, a także opracowania poświęconego obszarom dorzeczy.

 

Polska Organizacja Gazu Płynnego - związek pracodawców, który przy współpracy z organami administracji państwowej i samorządowej i jednostkami nie będącymi członkami Związku a działającymi w branży gazowej realizuje wytyczone cele i zadania. Należą do nich:

a) Prezentowanie problemów organizacyjno-technicznych branży wobec władz i instytucji mających wpływ na infrastrukturę związaną ze stosowaniem gazu płynnego, a przede wszystkim ustalanie optymalnych rozwiązań technicznych i prawnych służących wszechstronnemu rozwojowi zastosowań gazu płynnego jako czystego ekologicznie nośnika energii.

b) Wspieranie członków Związku w utrzymaniu pokoju społecznego w stosunkach pracy.

c) Wspieranie członków Związku w negocjowaniu układów zbiorowych.

Więcej na temat POGP czytaj na: www.pogp.pl

 

AEGPL - Europejska Organizacja Gazu Płynnego

AEGPL zrzesza krajowe stowarzyszenia LPG, reprezentujące głównych europejskich dostawców gazu płynnego, dystrybutorów i producentów urządzeń. Jej najwyższą władzą jest Walne Zgromadzenie. Organem wykonawczym AEGPL jest Biuro wspomagane przez Sekretariat organizacji. Aktualnie Prezydentem AEGPL jest Pani Ulrike Andres. Przy wsparciu wyspecjalizowanych komisji oraz stałych komisji złożonych z ekspertów z branży, AEGPL uczestniczy w konkretnych inicjatywach i programach w celu zapewnienia bezpieczeństwa, efektywności i zrównoważonego rozwoju LPG w Europie. Więcej o AEGPL na www.aegpl.eu

   

WLPGA - Światowa Organizacja Gazu Płynnego

Światowa Organizacja Gazu LP jest uprawnionym, globalnym głosem sektora LPG. Organizacja promuje użycie LPG w skali światowej, co sprzyja czystszemu, zdrowszemu i lepiej prosperującemu środowisku. Misją Stowarzyszenia jest:
- demonstrowanie korzyści LPG oraz promowanie go jako czystego źródła energii dla świata z niskim wskaźnikiem dwutlenku węgla
- tworzenie środowiska dla rozwoju i krzepienia rynków LPG
- rozpoznawanie i stymulowanie innowacji
- promocja zaleceń związanych ze zdrowiem, bezpieczeństwem i standardami środowiska oraz praktyk etycznego biznesu
- upraszczanie i prowadzenie komunikacji pośród udziałowcami.

Więcej na www.worldlpgas.com

 

Business Centre Club istnieje od 1991 roku. Jest prestiżowym Klubem przedsiębiorców i największą w kraju organizacją indywidualnych pracodawców. Do BCC należy 2500 członków (osób i firm). Członkowie BCC, reprezentujący blisko 250 miast, skupiają się w 24 lożach regionalnych na terenie całej Polski. Do BCC należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne. BCC prowadzi aktywny lobbing gospodarczy na rzecz rozwoju gospodarki wolnorynkowej, tworzenia dobrego prawa, obrony interesów polskich przedsiębiorców. Z członkami Klubu konsultowali się dotychczas wszyscy prezydenci i szefowie rządu RP. Eksperci BCC współtworzą i opiniują ustawy gospodarcze, uczestniczą w pracach komisji parlamentarnych, przekonują do swoich rozwiązań ministrów i posłów. Więcej na www.bcc.org.pl

 

 

PATRONAT MEDIALNY

 

ARGUS to wiodący dostawca rozwiązań business intelligence, dostawca analiz ekonomicznych i platforma przetwarzania danych dotyczących światowego rynku węgla, energii elektrycznej, ropy naftowej, gazu, transportu i emisji przemysłowych. Główna siedziba mieści się w Londynie, pondato jego biura znadują się również w Moskwie, Waszyngtonie, Houston, Singapur, Tokio, Pekinie, Nowym Jorku, Kijowie, Sydney, Johannesburg Astana i Dubaju. Argus został założony w 1970 roku. Więcej o ARGUS na www.argusmedia.com

 

AutoCentrum.pl to portal internetowy, który działa w oparciu o ideę "kierowcy kierowcom". Od początku istnienia realizuje strategie wiodącego internetowego medium motoryzacyjnego. Skuteczny rozwój i  dotychczasowy sukces  portalu  zapewniają  treści  użytkowników oraz nowe serwisy tworzone przez Redakcje. AutoCentrum.pl jest największym niezależnym portalem motoryzacyjnym w Polsce. Skutecznie pomaga w promocji targów, konferencji oraz innych mniejszych i większych wydarzeń branży motoryzacyjnej w tym też LPG. Serwis LPG mania w AutoCentrum.pl powstał w odpowiedzi na potrzeby klientów i  jest obecnie w największą internetową bazą wiedzy o samochodowych instalacjach gazowych i jednocześnie pierwszym i dotąd jedynym serwisem  w Polsce o instalacjach LPG, który ułatwia dialog Klienta z warsztatem. Serwis LPG mania pomaga wszystkim zainteresowanych jazdą na LPG. W  tym zakresie ma do zaoferowania dosłownie wszystko; opnie, rankingi , forum, porady eksperta, słowniczek podstawowych pojęć, kalkulatory opłacalności, notowania cen LPG itp. Więcej na www.autocentrum.pl/lpg-mania

 

AutoFirmowe.pl to serwis adresowany do osób zarządzających samochodami w małych i średnich przedsiębiorstwach. Użytkownicy portalu dowiadują się z niego m.in. jak lepiej zarządzać pojazdami firmowymi, zmniejszać koszty ich eksploatacji, czy też jaka forma finansowania zakupu samochodów będzie najbardziej optymalna. W portalu AutoFirmowe.pl znajdują się także najświeższe informacje ze świata motoryzacji, szczegółowe wyniki testów samochodów (nie tylko osobowych), porady prawne oraz wiele innych, przydatnych w codziennej pracy, informacji. Więcej na www.autofirmowe.pl

 

e-petrol.pl jest polską firmą analityczną i doradczą, specjalizującą się dostarczaniu usług wspomagających handel paliwami w Polsce. Serwisy informacyjne e-petrol.pl są źródłem informacji o wydarzeniach na rynku paliw oraz przedstawiają aktualną sytuację w postaci rynkowych notowań transakcyjnych. Od 2010 roku e-petrol.pl świadczy także profesjonalne wsparcie w obszarze doradztwa strategicznego, analiz, szkoleń oraz obsługi marketingowej i Public Relations dla firm związanych z rynkiem paliw. Ze szczegółową ofertą firmy w obszarze doradztwa można zapoznać się na stronie www.consulting.e‑petrol.pl. Jako niezależna firma doradcza, zachowuje pełną neutralność wobec operatorów paliwowych i ich dostawców. e-petrol.pl swoje usługi informacyjne i analityczne udostępnia od 2001 roku za pomocą portalu internetowego, którego średnia miesięczna oglądalność waha się w przedziale 180 – 195 tys. odsłon. Więcej na www.e-petrol.pl

 

Flota.com.pl to jeden z największych i najstarszych portali poświęconych problematyce zarządzania flotą samochodową w firmach. Dedykowany jest osobom zarządzającym parkami samochodowymi i dostarcza fleet managerom informacji, które mają realny wpływ na podejmowane przez nich działania. W serwisie Flota.com.pl obok informacji związanych z branżą, można znaleźć także testy samochodów oraz obszerną galerię. Portal jest również platformą komunikacji, wymiany poglądów i opinii dla ekspertów związanych z branżą flotową. Więcej na www.flota.com.pl

 

Gazeo.pl – Pierwszy w Polsce portal internetowy poświęcony propagowaniu tańszych źródeł energii do naszych samochodów. LPG, CNG, pojazdy hybrydowe, technologie przyszłości – wszystko, o czym powinien wiedzieć kierowca i pasjonat motoryzacji – informacje przedstawione w obszerny i rzetelny sposób. Gazeo.pl to także źródło podstawowej wiedzy o instalacjach LPG i CNG, przedstawionej w przejrzysty, usystematyzowany sposób. Gazeo.pl będąc patronem medialnym różnorodnych przedsięwzięć związanych z rynkiem LPG i CNG, wykorzystuje wszystkie atuty Internetu w szybkim i nieograniczonym relacjonowaniu najciekawszych imprez w branży gazowej. Gazeo.pl to również forum do wyrażania swoich opinii i poglądów oraz zasięgania porad ekspertów-praktyków. Można tutaj znaleźć wszystkie firmy działające w branży autogazu: warsztaty montujące i serwisujące instalacje, stacje LPG i CNG, hurtownie i sklepy internetowe, autoryzowane stacje obsługi oraz producentów. Dostępne są również: strefa dla profesjonalistów, oceny samochodów zasilanych gazem czy niezwykle dokładny, pierwszy w Polsce Symulator rzeczywistych kosztów eksploatacji pojazdu zasilanego gazem LPG. Więcej na www.gazeo.pl

 

Nowoczesny Warsztat - Ogólnopolski Miesięcznik Dla Fachowców Branży Motoryzacyjnej - jest branżowym pismem o zasięgu ogólnopolskim adresowanym do właścicieli dużych i małych zakładów zajmujących się świadczeniem specjalistycznych usług związanych z naprawą, renowacją, konserwacją i diagnostyką samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Ideą pisma jest prezentacja dostępnych na rynku urządzeń, narzędzi, technologii i produktów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania nowoczesnego i ekologicznego warsztatu samochodowego. Miesięcznik Nowoczesny Warsztat, dzięki ścisłej współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin warsztatowych, spełnia także rolę fachowego podręcznika, z którego może korzystać każdy diagnosta, mechanik, blacharz, lakiernik i pracownik zakładu wulkanizacyjnego. W rzeczywistości gazeta jest również przeznaczona dla dużej grupy kierowców interesujących się szeroko pojętą motoryzacją. Więcej na: www.warsztat.pl/pl/publication


PETROEXPRESS jest niezależnym przedsięwzięciem informacyjnym adresowanym do bardzo szeroko rozumianej branży naftowej, do firm transportowych, usługowych i innych obsługujących branżę. Postawiliśmy sobie za cel dostarczać szeroką gamę informacji o rynku paliw, ropy, gazu i innych produktów, o najważniejszych wydarzeniach w branży i dotyczących branży, o firmach i ludziach, notowaniach, przetargach, rozwiązaniach prawnych i normalizacyjnych, nowych technologiach i wielu, wielu innych. Więcej o podmiocie na: www.petroexpress.pl